สหวิริยาโลจิสติกส์จัดประชุมแผนธุรกิจ 2017: SVL Logistics Innovation เพียร พัฒนา พอดี

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๔๑
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด จัดประชุมแผนธุรกิจ 2017ภายใต้concept "SVL Logistics Innovation เพียร พัฒนา พอดี"การผนึกกำลังความคิดนำเสนอแผนธุรกิจของบริษัทฯ นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พนักงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานบางสะพานเข้าร่วมนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานในงานประชุมแถลงนโยบายธุรกิจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2017 ที่น้อมนำส่วนหนึ่งของพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติตามเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรม ความสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ณ The Postal Theatre ไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ
สหวิริยาโลจิสติกส์จัดประชุมแผนธุรกิจ 2017: SVL Logistics Innovation เพียร พัฒนา พอดี

และภายในงานยังจัดให้มีบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของหนังสือ 8 บรรทัดครึ่ง ทีนำเสนอเรื่องราวของโลกธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ และคุณรัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ คนไทยหนึ่งเดียวในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple มาร่วมเสริมทักษะองค์ความรู้ให้กับพนักงาน เสริมทัพเพิ่มเติมด้วยความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนายนนุสรณ์ พจน์พิพัฒน์ ผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ ซึ่ง Innovation หรือนวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึงแนะนำนวัตกรรมที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจและเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลพนักงานเพียร พัฒนา พอดี Innovation จำนวน 10 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นพัฒนาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด