ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมระดับนานาชาติ ICAD 2016

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๑๙
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับยูโรเมดิคอม (EUROMEDICOM) ผู้จัดการประชุมระดับโลก ได้จัดงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังระดับนานาชาติในประเทศไทย ในงาน ICAD 2016 (International Congress of Aesthetic Dermatology) โดยการประชุมในระดับนานาชาติในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ผิวหนังแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้ในสาขาด้านความงามและผิวหนังในหัวข้อต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมระดับนานาชาติ ICAD 2016

ในภาพ (จากซ้าย) : (แถวล่าง) น.อ. นพ. สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์, พล.ท.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร,รศ.นพ.นภดล นพคุณ,นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร,นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

(จากซ้าย) (แถวบน) ดร.นพ. เวสารัช เวสสโกวิท, ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง,ศ.พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์,พ.อ.หญิง รศ. พญ. กอบกุล อุณหโชค,พญ. พู่กลิ่น ตรีสุโกศล, ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด