ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๐๙:๓๑
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และสถาบันการเงินสำคัญจากกว่า 40 ประเทศ ที่ร่วมประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือถึงหลักเกณฑ์การออกรหัสหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมชูความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแก่องค์กรการเงินจากทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด