ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 30 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๒๗
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นเจ้าภาพงาน ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ระหว่าง 30 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้ ชูความน่าสนใจของตลาดทุนไทยในสายตาผู้ร่วมตลาดทุนจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศที่มาร่วมงาน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นโอกาสแสดงความโดดเด่นของตลาดทุนไทยให้แก่องค์กรการเงินจากทั่วโลก พร้อมสนับสนุนบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวทีสากล

"งาน ANNA Extraordinary General Meeting 2016 มีผู้บริหารระดับสูงจากกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมงาน ส่วนใหญ่เป็นตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีและสถาบันการเงินสำคัญในแต่ละประเทศ ซึ่งจะร่วมหารือถึงหลักเกณฑ์การออกรหัสหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มความสะดวกในการลงทุนทั่วโลก โดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประเทศไทย จะมีการหารือเรื่องที่เกี่ยวกับการออกรหัสหลักทรัพย์สำหรับตราสารประเภท OTC Derivatives ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่างประเทศกำลังให้ความสนใจ ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจว่าตลาดทุนไทยมีพัฒนาการตามมาตรฐานสากล" นางเกศรากล่าว

ANNA (Association of National Numbering Agencies) เป็นองค์กรกลางในการออกหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ISO Standard) สำหรับรหัสหลักทรัพย์ต่างๆ อันได้แก่ International Securities Identification Number (ISIN) & Classification of Financial Instrument (CFI) Code เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก โดยมีสมาชิก 120 ประเทศทั่วโลก TSD ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสและความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติในการลงทุนในหลักทรัพย์ของไทย

"ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด