ภาพข่าว: ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมครั้งแรกในไทย

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔
นางลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (IPIECA) สมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (IOGP) และศูนย์ติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์โลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP-WCMC) ในโอกาสที่ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการให้บริการของระบบนิเวศในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

การอบรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดย IPIECA เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดอบรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด