ภาพข่าว: ธพว. – เครดิตบูโร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเป็นตัวแทนรับใบคำขอตรวจเครดิตบูโร” ผ่านที่ทำการสาขาของ ธพว.ทั่วประเทศ

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๗:๐๔
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเป็นตัวแทนรับใบคำขอตรวจเครดิตบูโร" ผ่านที่ทำการสาขาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ (Counter Service) แก่บุคคลทั่วไป ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด