คลัง 4.0 GovConnect แพลตฟอร์มต้นแบบ รองรับระบบ e-Payment ภาครัฐ

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๔:๓๙
กระทรวงการคลัง และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานแนะนำ "ระบบบริการ คลัง 4.0 GovConnect" โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง
คลัง 4.0 GovConnect แพลตฟอร์มต้นแบบ รองรับระบบ e-Payment ภาครัฐ

สำหรับ คลัง 4.0 ในแพลตฟอร์ม "GovConnect" ภายใต้แบรนด์ G-Connect เป็น Software การบริหารจัดการภาครัฐที่สนับสนุนการดำเนินงานในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการเงิน การคลัง และการบริหารบุคลากร เชื่อมต่อประสานการทำงานกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยระบบการทำงาน 3 ส่วน คือ

- MOF PRIVATE CLOUD เป็นระบบ Cloud ผ่านเครือข่าย Internet ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นต้นแบบ Government ERP ที่มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการประเทศในแต่ละมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

- e-Vendor เป็นระบบเชื่อมโยงการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับด้วยระบบ e-Vendor ทำหน้าที่เป็นระบบ Portal สำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการเชื่อมต่อกับระบบ MOF PRIVATE CLOUD ช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ พร้อมการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีบริการเรื่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receive) ครอบคลุมถึงการนำส่งรายงานทางการเงินและการนำส่งภาษีผ่านระบบการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment

- e-PAYMENT เป็นระบบเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างภาครัฐกับเอกชน ครอบคลุมถึงการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ทั้งบุคลากรในภาครัฐและประชาชน เชื่อมต่อกับระบบ MOF PRIVATE CLOUD จึงช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อรองรับกับระบบ e-Payment ภาครัฐ

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเป็นระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ระบบเศรษฐกิจไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ต้นทุนต่ำ นับเป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่รองรับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะระบบ e-Payment ภาครัฐ เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา "ระบบบริการ คลัง 4.0 GovConnect" จนกลายเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบรองรับธุรกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ได้แก่ MOF PRIVATE CLOUD ใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน e-Vendor อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน และ e-Payment อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการชำระเงิน

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT ได้นำเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในชื่อบริการ IRIS Cloud มาใช้ในการพัฒนา "ระบบคลัง 4.0 GovConnect" ซึ่ง IRIS Cloud เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001:2005 พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบตลอด 24 ชม. และยังได้รับรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing แห่งปีของประเทศไทย (2015 Best Practices Award ,Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year) จากองค์กร Frost & Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก นอกจากนี้ CAT ยังมีความพร้อมของCAT data center ที่มีมาตรฐานสากล รวมถึงมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรองรับความต้องการใช้งานแบบบูรณาการ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกการเชื่อมต่อ ได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

คลัง 4.0 GovConnect แพลตฟอร์มต้นแบบ รองรับระบบ e-Payment ภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด