Gossip News: COLOR เผยคลังสินค้าใหม่พร้อมใช้เดือนหน้า

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๒:๓๑
งานก่อสร้างคลังสินค้าฯอีก 5,000 ตารางเมตรของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) ใกล้จะแล้วเสร็จตามกำหนด เริ่มเข้าใช้งานได้แล้วบางส่วน งานนี้ทำให้พื้นที่รวมเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ตาราง เอ็มดีคนเก่ง "ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์" มั่นใจจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้รวมกว่า10,000ตัน และนอกจากนี้ยังสามารถรองรับส่วนขยายกำลังการผลิตอีก 15,000-20,000 ตันในอนาคต เรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อรองรับออเดอร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันล่วงหน้าเลยทีเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด