ภาพข่าว: EXIM BANK หารือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเชียงใหม่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

อังคาร ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๕:๐๕
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร (ที่ 3 จากขวา) นายวโรดม ปิฎกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) และนายนพพร ประโยชน์เจริญผล (ขวาสุด) รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางขยายความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนการท่องเที่ยวในเชียงใหม่และภาคเหนือ โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาและผู้ประกอบการไทยในเมียนมา ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด