ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตถวายผ้าพระกฐินสามัคคี

จันทร์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๗:๓๖
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ของบริษัทฯ ณ วัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ และนางนวลพรรณ ล่ำซำ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ได้ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,287,483 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด