ภาพข่าว: SPU : กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา 500,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

ศุกร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๕:๔๗
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่ กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน) โดยคุณ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน )และคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน)ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาท ให้กับคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ยังให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การซื้อขายกิจการและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน" ในงาน CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด