ภาพข่าว: SPU : หลักสูตร M.M. & M.B.A. ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กลยุทธ์การลงทุน และการทำ M&A

พุธ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๑:๕๒
SPU : หลักสูตร M.M. & M.B.A. ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กลยุทธ์การลงทุน และการทำ M&A (Mergers and Acquisitions) โดย คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน และการทำ M&A (Mergers and Acquisitions)ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 2 หลักสูตร ณ ห้องเรียนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด