ภาพข่าว: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประสานความร่วมมือ สถาบันมะเร็ง เอ็ม ดี แอนเดอร์สัน

อังคาร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๔:๓๕
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 6 จากซ้าย), ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ ศ.ดร.พญ.ซิเฟง วู ประธานสถาบันมะเร็ง เอ็ม ดี แอนเดอร์สัน (ที่ 5 จากซ้าย) และ ศ.นพ.ก็อตทัมมูกาลา เอส. ราจู (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จร่วมกัน ในการเป็น"สถาบันพันธมิตร" ร่วมจัดกิจกรรม เปิดคัดกรองมะเร็งลำไส้ 284 ราย (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) "โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย" รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ประธานศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ที่ 1 จากซ้าย) และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด