ภาพข่าว: RBRU : คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมงาน Fashion Smart Start Up 2016 Crative Design Creation

อังคาร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๑:๕๗
ภาพข่าว: RBRU : คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมงาน Fashion Smart Start Up 2016 Crative Design Creation
นักศึกษาคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วม Fashion Smart Start Up 2016 Crative Design Creation (กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา) โดยร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและวิทยาลัยช่างทองหลวง จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเครื่อข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น ณ โรงแรมชลอินเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด