ภาพข่าว: HREIT ลงนามแต่งตั้ง Underwriter

พฤหัส ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๑:๔๗
เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัทเหมราชรีท แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณจรีพร จารุกรสกุล(ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ และ คณะผู้บริหาร บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับคุณวีณา เลิศนิมิตร (กลางขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามในพิธีเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายทรัสต์ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)" โดยให้ให้สิทธิในการจองซื้อก่อนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในวันที่ 9 -11 และ 14 พ.ย. 59 และเสนอขายต่อเหมราช และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 15- 18 พ.ย.59 และเตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด