งานแสดงศิลปกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

พฤหัส ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๐๙:๒๒
งานแสดงศิลปกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
งานแสดงศิลปกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

๒๖ พฤศจิกายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ๓๓๓ แกลเลอรี่ ชั้น ๓ ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค๊อก

ชมรมศิลปินภาพเหมือนแห่งสยาม จัดงานแสดงศิลปกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยจะเป็นการจัดแสดงผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศิลปินภาพเหมือนชั้นนำ ๑๙ ท่าน ประกอบด้วย สมภพ บุตรราช, รศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, ประทีป คชบัว, ดินหิน รักพงษ์อโศก ชัชาล เจริญรักษ์, จีรพงศ์ ขุนแผ้ว, สุรเดช แก้วท่าไม้, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, สุวัฒน์ วรรณมณี, ชยานันท์ อาวะโต, หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ, พินิตย์ พันธประวัติ, เนติกร ชินโย, ศุภชีพ จันทวงษ์, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, สมพงษ์ จันท้วม, ชัชวาล รอดคลองตัน, ไพศาล จึงสุวดี และภานุมาศ สังข์งาม โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเสารืที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตามวันและเวลาข้างต้น

งานแสดงศิลปกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด