เสริมทัพครูแนะแนว จากความชอบ สู่อาชีพที่ใช่

อังคาร ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๔:๑๗
สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "แนะความชอบ สู่อาชีพที่ใช่" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คนทั่วประเทศ

มูลนิธิเอสซีจีตระหนักดีว่าครูแนะแนวเป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ม.3 ที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมุ่งหวังให้ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้อาชีวศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกเรียนต่อของเยาวชนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนต่อในเส้นทางสายสามัญหรือสายอาชีวะ

โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด การเรียนอาชีวะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวนโดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,300 คนซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนและเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยน้องๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เป็นฝีมือชนที่เก่งและดีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด