สปริงนิวส์แจงไม่เพียงแค่พร้อมชำระค่าบริการโครงข่าย แต่ยังมีแผนขยายงานขึ้นเป็นผู้นำสื่อเบอร์ 1

จันทร์ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๖:๑๔
ตามที่มีกระแสข่าวว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการโครงการข่ายทีวีดิจิทัล (MUX) ของประเทศ ได้เสนอให้ กสทช.ระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องสปริงนิวส์ อันจะทำให้ไม่สามารถรับชมรายการได้ตามปกติ นั้น บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลช่อง สปริงนิวส์ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะชำระค่าเช่าใช้งานโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แต่ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาหาข้อยุติ และการกำหนดมาตรการแก้ไข เยียวยา ชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการล่าช้า ระบบล่ม และไม่สามารถดำเนินการได้ตามคำชี้ชวนแต่ต้น ของทางบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เจรจาได้ข้อยุติด้วยวาจา บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอเอกสารอย่างเป็นทางการจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่ออนุมัติจ่ายโดยเร็วต่อไป ซึ่งในกรอบการหารือได้แบ่งการเจรจาออกเป็น 3 ช่วง โดยเห็นชอบร่วมกันในการชำระค่าบริการช่วงที่ 2 เช่นเดียวกับผู้เช่าใช้บริการอีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี และบริษัท ทริปเปิ้ล วี บอรดคาสต์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการด้านบัญชีที่จะต้องสอบทานตัวเลขค่าใช้จ่ายให้ตรงกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

นอกจากนั้น ขอเรียนชี้แจงด้วยว่า บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ มีแผนการขยายงานให้ครอบคลุมสื่อทุก Platform เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านข่าวสารและสาระอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีแผนงานใหม่ในอีกหลายด้านทั้งสื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากการตัดสินใจลงทุนในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซี่งเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจราย 3 วันที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ และยังจะออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 2 ภาษาแจกฟรี ชื่อ BLT ยอดพิมพ์สูงสุดของประเทศคือ 500,000 ฉบับ พร้อมทั้งนิตยสารในเครืออีกร่วม 10 ฉบับ ยังไม่นับรวม Digital Agency ที่จะรับวางแผนสื่อดิจิทัลในโลกยุคใหม่

ดังนั้นจึงไม่มีแผนงานลดจำนวนพนักงานตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์กันแต่อย่างใด ซึ่งกระแสข่าวส่วนหนึ่งเป็นการนำข้อความที่มีการนำเสนอข่าวลดจำนวนพนักงานเมื่อปี 2558 มานำเสนอซ้ำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด