สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาเชิงวิชาการ“เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ ประเทศไทย 60” ได้รับเกียรติจาก องค์ปาฐกพิเศษ "ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์"

ศุกร์ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๖:๒๙
ด้วยสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ "เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ ประเทศไทย 60" ได้รับเกียรติจาก องค์ปาฐกพิเศษ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศิจกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด