ภาพข่าว: CPI ได้รับการรับรองสมาชิก CAC ร่วมต่อต้านทุจริต

จันทร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตัวแทนบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ คณะกรรมการ CAC ในงานสัมมนาระดับชาติประจำปี National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Ethical Leadership: Combating Corruption Together" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด