ภาพข่าว: BPP ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมด้วย รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ และ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 63,959 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BPP"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด