กปภ. รวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๔๙
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร้อยรวมดวงใจ ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดปัณรสมวาร (15 วัน) ณ กปภ.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับสถาบันโรคทรวงอก โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดปัณรสมวาร (15 วัน) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559ณ ชั้น 1 อาคาร 1 กปภ.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ กปภ. จัดขึ้นเพื่อเดินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามหลักทศพิธราชธรรม

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการบริจาคโลหิตแล้ว กปภ. ยังได้น้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการจะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด