ภาพข่าว: ร่วมบริจาคเงินสมทบศิริราชมูลนิธิ

พฤหัส ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "FSMART" เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จากผู้ที่ใช้บริการตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ แก่ศิริราชมูลนิธิจำนวน 300,000 บาท โดยศิริราชมูลนิธิเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ลูกค้าสามารถเลือกบริจาคได้ที่หน้าตู้บุญเติมทั่วประเทศ จากทั้งหมด 6 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, ศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยในครั้งนี้ครอบครัวอมตานน์ตัวแทนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำโดยนายพัทธนันท์ อมตานนท์(ที่ 3 จากซ้าย) นายชวิน เลิศไตรภิญโญ ตัวแทนฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(Business Development Executive) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "FORTH" และนางมาลี วรปัญญา ร่วมสมทบทุนจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อศิริราชมูลนิธิได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด