ภาพข่าว: WHA Group เปิดตัวกองทรัสต์ HREIT

อังคาร ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๓๒
เมื่อเร็วๆ นี นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร(กลาง) ประธานกรรมการ ,คุณจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณเดวิด นาร์โดน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน (ขวา) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ คุณวีณา เลิศนิมิตร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ร่วมแถลงเปิดตัว "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)" รวมถึงแผนความคืบหน้าการยื่นคำขออนุมัติเสนอขายหน่วยทรัสต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด