ไลน์ ทรานสปอร์ต โชว์ศักยภาพ ผ่านการประเมินระบบ Q-Mark 2 ครั้งต่อเนื่อง

อังคาร ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๑๙
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้แทนของกรมการขนส่งทางบก เข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยบริษัท ฯ สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 2 ครั้งต่อเนื่อง เตรียมรับตราสัญลักษณ์แสดงมาตรฐาน จากกรมการขนส่งทางบกต่อไป โดยทีมงานฯ เข้าตรวจสอบ ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ เมื่อวันก่อน
ไลน์ ทรานสปอร์ต โชว์ศักยภาพ ผ่านการประเมินระบบ Q-Mark 2 ครั้งต่อเนื่อง

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินค้าและบริการ โดยมีกำหนดของใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ คือต้องต่ออายุทุกๆ 5 ปี และต้องผ่านมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 5 ด้านประกอบด้วย ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้าและภายนอก ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 สำหรับ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่เข้ารับการตรวจประเมินและผ่านข้อกำหนดหลักตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก พร้อมรับตราสัญลักษณ์แสดงมาตรฐาน จากกรมการขนส่งทางบก

ไลน์ ทรานสปอร์ต โชว์ศักยภาพ ผ่านการประเมินระบบ Q-Mark 2 ครั้งต่อเนื่อง ไลน์ ทรานสปอร์ต โชว์ศักยภาพ ผ่านการประเมินระบบ Q-Mark 2 ครั้งต่อเนื่อง ไลน์ ทรานสปอร์ต โชว์ศักยภาพ ผ่านการประเมินระบบ Q-Mark 2 ครั้งต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด