ภาพข่าว: สัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 2

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๒๕
นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายโทมัส โครเมทซ์กา ผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย (คนที่1นับจากซ้าย) นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน (คนที่3 จากซ้าย) และคริสทีเนอ ฟัลเค่น-โกรเสอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย (คนที่4จากซ้าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชุมชน บริษัทพลังงานทดแทนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ อันนำไปสู่การประเมินรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ตลอดจนเป็นการขยายฐานเครือข่ายชุมชนพลังงานทดแทน ในประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด