ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จีดพิธีถวายรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๐๔
นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีรำลึก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก

เมื่อประธานในพิธี กล่าวคำน้อมเกล้าฯ ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ยืนสงบนิ่ง น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย เป็นเวลา 9 นาที หลังจากนั้นได้ร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ประธานในพิธี อธิการบดี และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด