ภาพข่าว: สหวิริยาโลจิสติกส์และกลุ่มเครือสหวิริยา ศึกษาดูงานไปรษณีย์ไทย

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๐๙:๑๗
ภาพข่าว: สหวิริยาโลจิสติกส์และกลุ่มเครือสหวิริยา ศึกษาดูงานไปรษณีย์ไทย
คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ และกลุ่มเครือสหวิริยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านไปรษณีย์ไทย โดยได้รับเกียรติจากนายบัณฑิต แก้วพูกัม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ การคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ และระบบการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด