ภาพข่าว: มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร สร้างโอกาสทางการศึกษามอบทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปีที่ 14

อังคาร ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๐๗
นางสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการมูลนิธิสายธาร ในความอุปถัมภ์เครือเบทาโกร มอบทุนการศึกษามูลนิธิสายธาร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ทุน ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมี ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 30 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด