ภาพข่าว: ธนาคารออมสินเปิดตัว “สินเชื่อบัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้”

พุธ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๑๕
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวเปิดตัว "สินเชื่อบัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้" ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ด้วยวงเงินสดในบัตร 2 รูปแบบ ได้แก่ "People Card" สำหรับลูกค้าธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี มีวินัยทางการเงิน เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพค้าขาย เพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวหากพบช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน ถือว่าบริการนี้เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธนาคารออมสิน โดยธนาคารฯ ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30,000บาท มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.88% - 1.00% ต่อเดือน และ "Prima Card" สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีรายได้หรือมีเงินเดือนประจำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ธนาคารฯ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน วงเงินอนุมัติ 30,000 – 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.88% - 1.12% ต่อเดือน ให้วงเงินบัตรสูงสุด 5 เท่า ยกเว้นค่าธรรมเนียมกดเงินสด 12 รอบบัญชีแรก ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด