ภาพข่าว: สหวิริยาโลจิสติกส์ อีกก้าวสู่มาตรฐานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อังคาร ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๔๙
ภาพข่าว: สหวิริยาโลจิสติกส์ อีกก้าวสู่มาตรฐานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด เครือสหวิริยา นำทีมโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล Effective Business Presentation" ให้กับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ กลุ่มสหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์ และกลุ่มเครือสหวิริยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ เสริมทักษะในการนำมาปรับใช้สำหรับการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ รมหุตติฤกษ์ กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท จัดการธุรกิจ จำกัด เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องสัมมนาใฝ่รู้ เครือสหวิริยา พระราม 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด