โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี นำนักเรียนทุนฯ ชมการแข่งขัน ASEAN Skills Competition 2016 ที่มาเลเซีย

จันทร์ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๐๘:๓๖
โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี นำนักเรียนทุนฯ ชมการแข่งขัน ASEAN Skills Competition 2016 ที่มาเลเซีย สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาตนเอง สู่ 'ฝีมือชน' คนเก่งและดี

โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี นำโดยนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พานักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ และน้องๆ จากรั้วอาชีวะทั่วประเทศที่ร่วมกิจกรรม "My Idol…ฝีมือชน คนโดนใจ" จำนวนกว่า 40 ชีวิต ร่วมเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน หรือ ASEAN Skills Competition 2016 ครั้งที่ 11 พร้อมทัศนศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยการเยี่ยมชม The Information & Communications Technology Experience Centre หรือ IExperience ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ดูแลเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น

นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนาน้องๆ อาชีวะสู่การเป็น 'ฝีมือชน' คนเก่งและดี ตลอดจนส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสาธารณชนในวงกว้างมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวะ โดยมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.3 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และมอบทุนต่อเนื่องในสาขาดังกล่าวจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน ไม่เพียงเท่านี้น้องนักเรียนทุนฯ ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งในเชิงทักษะฝีมือและทักษะความคิด รวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ

"อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เราตั้งใจมอบให้ก็คือ การพาน้องๆ นักเรียนทุนฯ ร่วมบินลัดฟ้าร่วมชมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน หรือ ASEAN Skills Competition 2016 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ตั้งใจพาน้องๆ ไปสัมผัสประสบการณ์ ได้เห็นตัวอย่าง และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน การฝึกฝนฝีมือ และสามารถพัฒนาฝีมือจนสามารถเข้าแข่งขันได้ในอนาคต ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียนทุนฯ จากทุกระดับชั้น จำนวน 27 คน โดยคัดเลือกจากการส่งคลิปวิดีโอแสดงสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานตามสาขาที่เรียน พร้อมบอกเล่าถึงความภูมิใจต่อชิ้นงานนั้นๆ และแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเรียนสายอาชีวะ"

นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ฝีมือชนจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลัดฟ้ากับมูลนิธิเอสซีจี และเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในการเป็น 'ฝีมือชน' มูลนิธิเอสซีจียังได้จัดกิจกรรมพิเศษ "My Idol…ฝีมือชน คนโดนใจ" ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ส่งเรื่องราวดีๆ ของฝีมือชนคนต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจของน้องๆ ในการเปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพด้วยการเลือกเรียนอาชีวะ โดยหลังจากที่ได้ส่งเรื่องราวคนโดนใจมาแล้ว มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จนได้ผู้โชคดีจำนวน 14 คน ที่จะได้เหินฟ้าไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้

"มูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้น้องๆ ฝีมือชนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทุนฯ หรือน้องๆ จากรั้วอาชีวะทั่วประเทศได้ทั้งได้ความรู้ ประสบการณ์ แถมยังได้มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ๆ ร่วมทริปอีกด้วย การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ มูลนิธิฯ หวังว่าน้องๆ จะเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้ได้มากที่สุด เมื่อน้องๆ ได้มาเห็นว่าคนอื่นๆ เขาเก่งกันอย่างไร เชี่ยวชาญอย่างไร ก็น่าจะช่วยเสริมสร้างพลังใจให้น้องๆ เกิดแรงฮึดสู้ในการฝึกฝนทักษะฝีมือของตนเองให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ใครจะรู้ว่าสนามแข่งขันแรงงานฝีมืออาเซียนครั้งถัดไป อาจมีน้องๆ จากทริปนี้เข้าร่วมแข่งขันด้วยก็เป็นได้" นางสาวสุวิมล กล่าวเสริมในตอนท้าย

อนึ่ง การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน หรือ ASEAN Skill Competition 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 29 กันยายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในปีนี้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน รวม 25 สาขา มีเยาวชนจำนวน 276 คน จาก 9 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด