ไลน์ ทรานสปอร์ต เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถ ณ อ.ชะอำ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๐๗:๔๖
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่งและขับขี่บนท้องถนน เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า เพื่อเป็นจุดพักรถและให้พนักงานได้พักผ่อน พร้อมตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนทีจะปฏิบัติงานต่อไป ร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนส่ง ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ new LINE 4.0 "ระบบใหม่ ทันสมัย ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ" ณ ปั๊มก๊าซลิ้มเจริญ (NGV) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ไลน์ ทรานสปอร์ต เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถ ณ อ.ชะอำ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

Rest Center Cha-am เป็นศูนย์พักรถที่ประกอบไปด้วย Smart Office และ Sleep Station เพื่อให้เป็นทั้งทีพักและออฟฟิศสำหรับพนักงานขับรถ ที่ผสมผสานความลงตัวของเทคโนโลยีและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะเฉพาะและจุดเด่น อาทิ ผนังเป็นแบบ 2 ชั้น กันความร้อนช่วยประหยัดแอร์ การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell เป็นต้น ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทีมพนักงานขับรถควบคู่ไปกับคุณภาพงานบริการ เพื่อความพร้อมในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และลดอุบัติเหตุในชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายคุณภาพของบริษัท ทั้งด้านจริยธรรม ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ไลน์ ทรานสปอร์ต เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถ ณ อ.ชะอำ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ไลน์ ทรานสปอร์ต เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถ ณ อ.ชะอำ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด