กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำฝน ประจำปี โดยเครือสหวิริยา

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๐๘:๕๕
กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำฝน ประจำปี โดยเครือสหวิริยา
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา จัดกิจกรรม "ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2559 ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝน จำนวน 9 จุด คลอบคลุมพื้นที่ใน อ.บางสะพาน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ต.แม่รำพึง และต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและวางใจให้พี่น้องบางสะพาน ในคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำฝน ประจำปี โดยเครือสหวิริยา กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำฝน ประจำปี โดยเครือสหวิริยา กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำฝน ประจำปี โดยเครือสหวิริยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด