ไลน์ ทรานสปอร์ต สนับสนุนความปลอดภัย เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๘:๓๖
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ โดยนายอุดม สดใสกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 4 จุดในพื้นที่โดยรอบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (จากเดิมติดตั้งไปแล้ว 9 จุด) เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ย้ำนโยบายคุณภาพ "ลดอุบัติเหตุให้เป็น 0"
ไลน์ ทรานสปอร์ต สนับสนุนความปลอดภัย เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

โดยเริ่มติดตั้งเพิ่มเติมจุดแรก เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ณ บริเวณสามแยกเพชรเกษม สี่แยกบ้านกรูด-ชายทะเล และติดตั้งเพิ่มจุดเดิมตรงสี่แยกหนองตาเมือง ซึ่งเกิดจากการประสานงานกันอย่างลงตัว ตามความต้องการของชุมชน และความเหมาะสมในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อร่วมมือกันเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นทีอื่นๆ รวมทั้งช่วยดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ พร้อมช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกำกับดูแลการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน เช่น อุบัติเหตุอื่นๆ การโจรกรรมทรัพย์สินในชุมชน เป็นต้น

ไลน์ ทรานสปอร์ต สนับสนุนความปลอดภัย เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ไลน์ ทรานสปอร์ต สนับสนุนความปลอดภัย เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด