มูลนิธิ EDF ร่วมกิจกรรมและอาสาสมัคร วิ่ง-เดินการกุศล Run for Dek Thai มอบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลน

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๘:๑๖
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดย นายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวหลัง-ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหลัง-ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (แถวหลัง-ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และวิ่ง-เดินการกุศลในงาน Run for Dek Thai จัดโดยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (โครงการทุนการศึกษา) ณ สวนลุมพินี เพื่อระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงที่ขาดแคลนในชนบทภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF โดยมีผู้ร่วมวิ่ง-เดินการกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
มูลนิธิ EDF ร่วมกิจกรรมและอาสาสมัคร วิ่ง-เดินการกุศล Run for Dek Thai มอบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลน

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (โครงการทุนการศึกษา) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF เป็นจำนวน 2,391 ทุน

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานด้วยหลักการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรความไม่รู้และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน มูลนิธิ EDF ได้รับมอบรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำควาดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลใดที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected]หรือคลิก www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด