บจก.บางสะพาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

พฤหัส ๒๙ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๐:๐๕
บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนส่งเสริมและพัฒนา พร้อมทีมพี่เลี้ยงฯ ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้ โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา จัดฝึกอบรม "การจัดทำบัญชีปันผลธนาคารชุมชน" ต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและยกระดับคุณภาพของธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการธนาคารชุมชน ตำบลธงชัย และตำบลกำเนิดนพคุณเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม บจก.บางสะพานสัมพันธ์
บจก.บางสะพาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

โดยในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.นี้ ทีมพี่เลี้ยงฯ ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารชุมชน จัดกิจกรรมประเมินผลความเข้มแข็งและขีดความสามารถเพื่อความยั่งยืนของธนาคารชุมชนประจำปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารฯ ประเมินผลงานของธนาคารฯทั้ง 18 แห่ง ในพื้นที่ 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลแม่รำพึง กำเนิดนพคุณ พงศ์ประศาสน์ และตำบลธงชัย เพื่อพัฒนาด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นำมาซึ่งความเข้มแข็งและยั่งยืนของธนาคารชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

บจก.บางสะพาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน บจก.บางสะพาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน บจก.บางสะพาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด