ปฎิทินข่าว เครือสหวิริยา

พฤหัส ๒๙ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๐:๐๔
กิจกรรม : บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา รับรางวัลองค์กรแห่งการให้ จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสาร่วมกับ
ปฎิทินข่าว เครือสหวิริยา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ : 3 คุลาคม 2559

สถานที่ : ห้องชฎาแกรนด์ 1 โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ

รายละเอียด : บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาชุมชน รับรางวัลองค์กรแห่งการให้ ตามโครงการ "ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้ " เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน (Happy Society) จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องชฎาแกรนด์ 1 โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก

กรุงเทพ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด