ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง และนานมี บุ๊คส์ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการ Maths-Whizz ผู้มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ดีเด่น

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๕:๑๔
กองทุนบัวหลวง โดย คุณหรรสา สุสายัณห์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น นำทีมงานร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ (Maths-Whizz) ดีเด่น โดยมี ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง และนานมี บุ๊คส์ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการ Maths-Whizz ผู้มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ดีเด่น

ในโครงการนี้ นอกจากจะให้ความสนับสนุนเพื่อยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ว กองทุนบัวหลวง ยังมุ่งเน้น "การปลูกฝังและสร้างวินัยการออม" ให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการดำเนินการและสานต่อพันธกิจของเรา คือ "ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน" และแล้วในวันนี้ เราได้เห็นการเริ่มต้น รู้คิด รู้ใช้ รู้จด รู้อดออม ของน้องๆ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านผลงานการทำสมุดบันทึก รายรับ – รายจ่าย และกระปุกออมสินของน้องๆ ที่เข้าร่วมในโครงการนี้...น่าชื่นใจจริงๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด