ภาพข่าว: SPU : ผู้บริหาร SPU เปิดมุมมอง รับฟังแนวคิดการบริหารงานในมิติต่างๆ “COACHING THE COACHES” CLASS 1

จันทร์ ๒๖ กันยายน ๒๐๑๖ ๐๘:๕๘
SPU : ผู้บริหาร SPU เปิดมุมมอง รับฟังแนวคิดการบริหารงานในมิติต่างๆ "COACHING THE COACHES" CLASS 1 โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สบิงชอต กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม Coaching The Coaches # Class 1 ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอต กรุ๊ป จำกัด โค้ชผู้บริหารระดับสูง รับรองโดย สถาบัน International Coach Federation (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมชวนเปิดมุมมอง รับฟังแนวคิดการบริหารงานในมิติต่างๆจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด