ภาพข่าว: ร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2559

พุธ ๒๑ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๑:๒๗
ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2559 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายมนัส แจ่ม-เวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด