ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ “ธุรกิจไทยก้าวไกลไปกับสังคมผู้สูงวัย”

อังคาร ๑๓ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๖:๑๕
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) นำโดยนายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจไทยก้าวไกลไปกับสังคมผู้สูงวัย" จัดขึ้นโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในงานมีนางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ขวา) มาร่วมอภิปรายถึงแนวคิด แนวทาง และกรณีศึกษาของแต่ละบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (กรุงเทพฯ) เมื่อไม่นานมานี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด