ภาพข่าว: แถลงข่าววันฆ่าตัวตายโลก พร้อมเปิดตัวแอพ sabaijai

อังคาร ๑๓ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๒:๔๙
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และนางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว แถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2559 (World Suicide Prevention Day 2016) ภายใต้แนวคิด "Connect. Communicate. Care. : สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่ใจ" พร้อมเปิดตัวแอพ sabaijai ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงฆ่าตัวตาย ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด