ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2559

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๖:๒๓
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือก "นักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น" และ "ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแผ่เกียรติคุณรวมทั้งผลงานให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมยกย่องผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติงานดีปฏิบัติงานชอบให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ใช้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด