ภาพข่าว: งานเลี้ยงฉลองวันเกิด พล. อ. อ. กำธน, ท่านผู้หญิงอิศรา และ ท่านผู้หญิงพึงใจ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๐:๑๒
คณะผู้บริหารและอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยง "90 ปี ปีทองสามเพื่อนรัก" เพื่อฉลอง วันเกิดครบ 90 ปี แด่ พล. อ. อ. กำธน สินธวานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ, ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ผู้จัดการมูลนิธิฯ และ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ โดยมี ม. ล. เอื้อมสุขย์ กิติยากร, คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง, คุณหญิงปรีดา เลิศดำริห์การ รวมถึงสมาชิกและอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทย มาร่วมงานเลี้ยงกันอย่างอบอุ่น

ในภาพ: (นั่งจากซ้าย) คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง, ท่านผู้หญิงพึงใจ-พล. อ. อ. กำธน สินธวานนท์, ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ และ คุณหญิงปรีดา เลิศดำริห์การ(ยืนจากซ้าย) วิลาวัลย์ สุขยางค์, พวงทอง อานันทนะสุวงศ์, ม. ล. เอื้อมสุขย์ กิติยากร, อมรา อินทวงศ์, วนิดา ดุละลัมพะ, ผศ. เสริมสุข วรรณพฤกษ์, ชาลินี วานิชวงศ์ และ อรษา บุญศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด