ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง และนานมีบุ๊คส์มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน รร.เซนต์ดอมินิก ที่มีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์สูงสุด

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๓:๐๙
ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง และนานมีบุ๊คส์มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน รร.เซนต์ดอมินิก ที่มีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์สูงสุด
คุณหรรสา สุสายัณห์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) พร้อมด้วยคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และบาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว (กลาง) ผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์สูงสุด 6 ลำดับแรกของโรงเรียน ในโครงการ "ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม" อันเป็นความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียน เพื่อที่จะนำไปต่อยอดสู่เรื่องต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำไปประยุกต์และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความประหยัด และการอดออม ตั้งแต่เด็ก ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด