ภาพข่าว: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค”

พฤหัส ๐๑ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๔:๒๑
ภาพข่าว: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค" เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าฮาลาลที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน โดยมี สัญญา แสงบุญ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอัล มีรอซ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 2 โรงแรมอัล มีรอซ บนถนนรามคำแหงซอย 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด