ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559

อังคาร ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๓:๓๐
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ในกลุ่มสมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 15 ปีขึ้นไป จากนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีมอบรางวัลการ "ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559" รางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพราะเป็นรางวัลสูงสุดและเป็นรางวัลแรกจากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งสมาคมฯ ผ่านเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด