แบ็กซ์เตอร์ สร้างงานในจังหวัดระยอง เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแห่งแรกในประเทศไทย

จันทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๐๑
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้นำในการดูแลระบบการทำงานของไต ได้เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis; PD) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิกฤตบริบาลของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตแห่งใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มความสามารถของแบ็กซ์เตอร์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องจำนวนกว่า 16,000 ราย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
แบ็กซ์เตอร์ สร้างงานในจังหวัดระยอง เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแห่งแรกในประเทศไทย

โรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแห่งแรกนี้ ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง บนพื้นที่ 32 ไร่ ใช้งบประมาณการลงทุนในเฟสแรกประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ จะช่วยสร้างงานในชุมชนมากกว่า 400 คน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ งานผลิตด้านเภสัชกรรม ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระบบอัตโนมัติด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ระบบความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559

มร.พอล ไวเบิร์ต (Mr. Paul Vibert, corporate vice president and president, International, Baxter International Inc.) รองประธาน และประธานด้านกิจการต่างประเทศ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล อิงค์ ได้กล่าวว่า "โรงงานใหม่แห่งนี้ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของแบ็กซ์เตอร์ที่มีต่อตลาดในประเทศไทย ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และสังคมไทย"

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 แบ็กซ์เตอร์ได้ให้การสนับสนุนนโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรกของประเทศไทยที่เน้นให้การล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (PD first policy) ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ริเริ่มใช้นโยบายนี้เพื่อจะให้ทางเลือกด้านการรักษาที่มีความคุ้มค่าให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทุกคนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไต แบ็กซ์เตอร์ฯ กล่าวว่า "ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กว่า 70,000 ราย ซึ่งโรงงาน แบ็กซ์เตอร์ จะผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้ปกติโดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวและชุมชน ผมมีความยินดีที่เห็นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงภายในประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังจะนำไปสู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทยอีกด้วย"

ในการเปิดโรงงานในวันนี้ แบ็กซ์เตอร์ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเภสัชกรรมที่ก้าวหน้าจากการจัดแผนการฝึกงานให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์อีกด้วย

แบ็กซ์เตอร์ เปิดดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยมียาและเวชภัณฑ์หลายประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลและการบริบาลด้านโรคไต ซึ่งแบ็กซ์เตอร์ได้จัดหาน้ำยาล้างไตทางช่องท้องจำนวนหลายล้านถุงในแต่ละปีให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังถึงบ้าน นอกจากนี้แบ็กซ์เตอร์ ประเทศไทย ยังมียาและเวชภัณฑ์ด้านโภชนาการ การผ่าตัด (Biosurgery) การระงับความรู้สึก (Anesthesia) และการรักษามะเร็ง รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous renal replacement therapy; CRRT)

แบ็กซ์เตอร์ สร้างงานในจังหวัดระยอง เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแห่งแรกในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด