เชฟรอนลงนามข้อตกลงเช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียม “เบญจมาศ 2” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในอ่าวไทย

ศุกร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๒๔
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): นายมิโนรุ ฟูกูดะ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป, สาขากรุงเทพฯ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด; ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน); ดร. วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ; นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด; นายซาเยด ฮาชิม บิน ซาเยด อับดุลลาห์ รองประธานกรรมการบริหารธุรกิจนอกฝั่ง บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด และผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มไอเอสซี ออฟชอร์ โฟลทติ้ง เทอร์มินอล จำกัด; นางภัทรินทร์ จิระพจชพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด และนายภาวุฒิ ยูถะสุนทร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พลังโสภณ จำกัด

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในข้อตกลงเช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียมเบญจมาศ 2 จากบริษัท เอ็มไอเอสซี ออฟชอร์ โฟลทติ้ง เทอร์มินอล จำกัด ในกลุ่มบริษัทเอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด โดยคาดว่าเรือเบญจมาศ 2 จะเริ่มปฏิบัติการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตปิโตรเลียมของเชฟรอนในอ่าวไทย

ขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงนี้ประกอบด้วย งานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง การติดตั้ง การเช่า และการปฏิบัติงานของเรือกักเก็บปิโตรเลียมเบญจมาศ 2 เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเรือลำใหม่นี้จะนำมาแทนที่เรือเบญจมาศ เอกซ์พลอเรอร์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการผลิตปิโตรเลียมอย่างปลอดภัยและต่อเนื่องในแปลงสัมปทาน บี8/32 และจี4/43 ของเชฟรอนในอ่าวไทย

เรือเบญจมาศ 2 จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกักเก็บและขนถ่ายปิโตรเลียม รวมถึงระบบความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ล้ำหน้า เรือลำนี้มีความจุมากกว่า 117,000 คิวบิกเมตร หรือสามารถกักเก็บปิโตรเลียมได้ 740,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยประมาณ

ผู้ลงนามในข้อตกลงครั้งนี้ ได้แก่ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายซาเยด ฮาชิม บิน ซาเยด อับดุลลาห์ รองประธานกรรมการบริหารธุรกิจนอกฝั่ง บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด และผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มไอเอสซี ออฟชอร์ โฟลทติ้ง เทอร์มินอล จำกัด โดยมีบริษัทผู้ร่วมทุนของเชฟรอนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ประกอบด้วย ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายมิโนรุ ฟูกูดะ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป, สาขากรุงเทพฯ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด นายภาวุฒิ ยูถะสุนทร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พลังโสภณ จำกัด และนางภัทรินทร์

จิระพจชพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด โดยพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมเป็นสักขีพยาน

"เราต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือตลอดระยะเวลากว่า 53 ปีที่ผ่านมา การลงทุนครั้งสำคัญนี้คือข้อพิสูจน์ความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของเชฟรอนในการจัดหาพลังงานอย่างมั่นคงและปลอดภัยให้กับประเทศไทยในระยะยาว" นายไพโรจน์กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด